Medlemmar och aktiviteter vid klubbens start 1955

Klubben bildades i januari 1955 och fyller således 50 år 2005. I NWT kunde man torsdagen den 3 februari 1955 läsa följande:

"Lionklubb bildad i Torsby. En Lionklubb med det 136 ordningsnumret, har bildats i Torsby efter besök av rådsekreterare H. Wahrenby, Stockholm, zonordf. bankdirektör E. Gill, Karlstad, och ing. B. Stighagen, som representant för karlstadsklubben. Till klubbens president valdes folkskollärare A. Kihlberg, Rådom, sekr. läroverksadjunkt K. Malmström, Torsby, och kassör, kommunalkassör E. Ekbro, Torsby. (bf)" Signaturen (bf) stod för Bror Finneskog, som var redaktör för NWT vid torsbykontoret. Det första klubbmötet hölls den 3 februari på Hotell Björnidet, och protokollet från detta möte anger att Anders Gure, Carl–Gustaf Löfvenholm, Holmes Eriksson och Gunnar Ahlzén valdes att tillsammans med de tre ovan nämnda ingå i den första styrelsen. Vidare beslöts det att årsavgiften skulle utgå med 60 kronor.

Klubbens första aktivitet handlade om att "klubben skulle låta trycka ett brevmärke, Värmlandsmärket, och distribuera det till försäljningsställen för vykort med särskild tanke på att dylika märken skulle göras begärliga för turister". 10.000 märken beställdes och lämnades till försäljning och såväl NWT, Karlstads–Tidningen som Fryksdalsbygden berättade om händelsen. Den 9 augusti 1955 skrev Fryksdalsbygden en notis under rubriken: "Trevligt Märke i Torsby. Härmed meddelas att turisterna i Torsby numera kunna pryda sina vykort med ett vackert "Värmlandsmärke", som tillhandahålles i de flesta pappersaffärer och kiosker i samhället. Värmlandsmärket, som kostar 25 öre, utgör en (något förenklad) miniatyrbild av Erling Ärlingssons välkända affisch för Trafikbolaget Frykensjöarna och visar Gösta Berling, Kejsaren av Portugallien, kavaljersflygeln på Ekeby, Gurlitta klätt och passagerarångaren "Selma Lagerlöf" på sjön Fryken, vill samtidigt bidraga till propagandan för turistlandskapet Värmland och kan finansiera en del av den hjälpverksamhet, som bedrives av Lions Club Torsby, eftersom hela behållningen går till klubbens hjälpfonder." Någon bild av märket, som mätte 34x49 mm, fanns dock inte publicerad i tidningen.

Gamla Torsby Ett par andra aktiviteter som genomfördes under våren och sommaren 1955, var att man arrangerade en fotoutställning om Gamla Torsby på vårdhemmet, med hjälp av Ateljé Pewe. Utställningen blev mycket uppskattad.

Dessutom bjöd man de gamla i Fryksände på en trevlig bilutflykt till Rottneros, där man tittade på parkanläggningen, och därefter åkte man till Gräsmark och besökte kyrkan. I Gräsmark stannade man också till vid Turisthemmet, där man bjöd på kaffe. Drygt ett 30–tal personer deltog. Bilden visar bilkortegen samlad på Gamla Torget i Torsby före avfärden.

Lördagen den 8 oktober var det dags för charterhögtidlighet.

Charterfest

Bilden visar samtliga 15 medlemmar vid chartertillfället. Det var tydligen högtidsdräkt som då gällde. Från vänster igenkänns: (nr 2 från vänster) Carl–Gustav Löfvenholm, (3) Erik Wallin, (4) Knut Malmström, (7) Arthur Kihlberg, (9) Anders Gure, (10) Bror Finneskog, (11) Åke Dunger, (12) Holmes Eriksson, (14) Gunnar Ahlzén, (15) Erik Ekbro. (webredaktören tar tacksamt emot information om vilka de övriga är)

Tidningsklipp charterfest Charterhögtidligheten skedde således den 8 oktober 1955. Den ägde rum på Hotell Björnidet i Torsby. I arkivet finns flera tidningsurklipp, som berättar om händelsen. Urklippet till höger är från Karlstads–Tidningen den 13 oktober 1955. Under bilden ser man namnen på de 15 medlemmar, som startade klubben.