1973 och 1979, två speciella år i klubbens historia

Tidningsklipp Sölve Jernberg1973 är ett år, som är värt att speciellt omnämnas. För första gången utdelade klubben ett stipendium, som fick namnet Årets Hederslejon. Det skulle enligt statuterna gå till en utomstående enskild person, som gjort en för bygden och dess befolkning gagnande insats, präglad av idealitet och oegennytta. Den förste som fick mottaga denna fina utmärkelse av klubben var yrkesläraren Sölve Jernberg. Priset bestod av ett diplom och en penningsumma, som då var 1.000 kronor, och som fick användas inom den verksamhet där pristagaren varit aktiv. Sedan dess har klubben varje år utsett ett Hederslejon. Statuterna samt en förteckning över samtliga stipendiater finner du på följande länk. <Läs mer>

Omslaget på
      första numret av Torsby förr och nu1973 är också det år som Torsby förr och nu gavs ut för första gången. Det var en tidskrift som kom ut 10 år i rad. Sista numret kom 1982. Redaktör och initiativtagare till utgivningen var Bengt Johansson. Tidskriften blev mycket uppskattad och trycktes de sista åren i mer än 3.000 exemplar. Ett fåtal exemplar finns fortfarande kvar från några årgångar och kan köpas genom klubben, men de flesta årgångarna är slutsålda. Utgivningen av tidskriften Torsby förr och nu kom att ersätta en aktivitet, som klubben genomfört sedan 1957, nämligen försäljning av den s.k. Julfemman. Bilden nedan visar den första Julfemman från 1957.

Julfemman från 1957 1979 är även det ett intressant år för Lions Club Torsby. Efter oljekris m.m. hade folk insett att jordens resurser var begränsade, och man hade förstått värdet av att försöka återvinna saker och ting som värdefull råvara i stället för att bara kasta bort allt. Klubben beslutade att engagera sig i pappersåtervinning och i april 1979 genomfördes den första pappersinsamlingen i Torsby tätort. Redan första året insamlades ca 40 ton papper. Insamlingen av returpapper vidgades till att även omfatta områdena utanför tätorten och pågick ända till 1994 då kommunen tog över verksamheten genom att placera ut containrar för insamling. Totalt handlar det om 1000–tals ton returpapper, som Lions Club i Torsby samlade in under dessa år.

Teatern under byggnadI september 1979 väcktes frågan om att försöka anlägga en friluftsteater vid Kollsberg. Det var Holmes Eriksson som hade sett möjligheten att utnyttja naturen på ett bra sätt, och bygga en friluftsteater i hembygdsparken. Frågan var om klubben verkligen skulle kunna klara av att genomföra ett så stort projekt. Man bestämde sig emellertid för att försöka och startade projektet. Den 4 augusti 1984 stod friluftsteatern klar att invigas. Invigningen förrättades av landshövding Bengt Norling. Ingemar Larsson, som hade haft huvudansvaret för aktiviteten kunde andas ut. Torsby hade fått en oerhört vacker friluftsanläggning för teater och musik, dessutom på en plats där naturen är som allra vackrast. Bilden ovan är tagen 1982 och visar byggnationen i full gång. Den undre bilden är tagen uppifrån hembygdsgården och visar friluftsteaterns utomordentligt vackra läge med sjön Fryken som bakgrund. Friluftsteatern färdigbyggd