Lions Club Torsby — Om oss

Klubben bedriver sin verksamhet i Torsby kommun, som omfattar norra delen av Värmland. Klubben har ca 20 medlemmar, både kvinnor och män, och leds av en styrelse. Under styrelsen arbetar ett antal kommittéer.  Verksamhetsåret börjar 1 juli och avslutas 30 juni. Juli, augusti och september är mötesfria månader. Klubbmöte hålls som regel den 2:a torsdagen i månaden från oktober t.o.m. juni. Styrelsen träffas tisdagen i veckan före klubbmötet. Alla möten hålles kl. 19.00.

Var inte rädd för att ta kontakt med oss om du vill ha mer information om klubben, eller om du är intresserad av att delta i vårt ideella arbete och vår verksamhet. Telefonnummer och e–postlänkar till styrelsens ledamöter finns i tabellen nedan.

Internationellt medlemsnummer: 18401

Bankgiro: 654–7681

Mötesdagar 2017-2018

Juli: inga mötenJanuari: styrelsemöte 9/1, klubbmöte 18/1
Augusti: inga mötenFebruari: styrelsemöte 30/1, klubbmöte 8/2
September: inga mötenMars: styrelsemöte 26/2, klubbmöte 8/3
Oktober: styrelsemöte 3/10, klubbmöte 12/10April: styrelsemöte 3/4, klubbmöte 12/4
November: styrelsemöte 31/10, klubbmöte 9/11Maj: styrelsemöte 8/5, klubbmöte 17/5
December: styrelsemöte 5/12, klubbmöte 14/12Juni: styrelsemöte 5/6, klubbmöte 14/6

Styrelse och revision 2017-2018

President: Christer Lidström   076-1615777 e–postlänk
Sekreterare: Mikael Persson 0560-10743 070-6901980 e–postlänk
Kassaförvaltare: Jan Jonsson 0560–42005 070–3120537 e–postlänk
Ledamöter: Ulf Ronge 0560-13322 070-6709734 e–postlänk
  Sture Andersson 0560-12866 070-5564221 e–postlänk
  Ann-Christine Thornström 0560–10962 070–3728754 e–postlänk
  Ola Myrvold   070-3851167 e–postlänk
  Mark van Geffen   073-2712231 e–postlänk
Materialförvaltare: Bror Näslund 0560–13686 073–0353421 e–postlänk
Webbmaster: Bengt Johansson 0560–71283 070–5151283 e–postlänk
Revisor: Nils Kolthoff 0560-26067 073-0243374 saknar e-post

Kommittéer 2017-2018

Tombolaverksamhet: Bror Näslund, Mark van Geffen
Konstlotteri: Bengt Johansson, Nils Kolthoff och Bengt Sahlström
Lions Cancerforskningsfond: Bror Näslund
Medlemsrapportering: Bengt Johansson
Programkommitté: Håkan Larsson, Ulf Ronge och Christer Lidström
Stipendiekommitté: Sture Andersson
Nomineringskommitté: Sittande styrelse utgör valberedning

Senast uppdaterad: 2018-02-11