Lions Club Torsby — Välkommen till vår hemsida

Här finns information om Lionsklubben i Torsby och dess verksamhet. Lions finns i alla världens länder och alla klubbar har samma etik och syften.

Träffas och trivas är viktigt i vår klubb, samtidigt som vi vill vara en viktig länk i världens största seviceorganisation med 1,4 miljoner medlemmar. Lions i Torsby har aktiviteter som varje år inbringar mellan 100 och 200 tusen kronor till hjälpverksamhet. Allt som samlas in går tillbaka till olika hjälpprojekt som Lions genomför, nationellt och internationellt, men Torsby Lions ger en stor del av insamlade medel till projekt i vår egen bygd, huvudsakligen till att stötta och uppmuntra ungdomar med olika stipendier.

Den administrativa verksamheten bekostas helt och hållet av medlemsavgifter.

Sveriges Lions Hjälpfond står öppen för alla som vill ge ett bidrag till hjälpinsatser vid exempelvis naturkatastrofer: postgiro 90 1948-0

Vill du lämna bidrag till klubbens lokala hjälpinsatser tar vi tacksamt emot det på klubbens eget bankgirokonto: 654–7681


Lions Konstlotteri 2018

Påsken närmar sig och med den Övre Frykens Konstrunda då ateljéerna öppnas runt Övre Fryken och människor i tiotusental besöker Fryksdalen. Då arrangerar också Lions klubb i Torsby sitt stora konstlotteri på Sahlströmsgården. Tretton konstverk utförda av bygdens främsta konstnärer utlottas tillsammans med två konstverk av inbjudna konstnärer, David Tedfeldt från Karlstad och Karl Mårtens från Stockholm. Hela behållningen går till stipendier för ungdomar och för ideellt arbete inom idrott, konst och kultur. Hjälp Lions hjälpa.

Överst olja av Lena Anden Malmberg och glaskål av Ragnar Klenell. Underst akvarell av Albin Liljestrand. (2018-03-08). Se även högerspalten.

Lions Cancerforskningsfond

Torsby Lionsklubb har under många år haft en kondoleans som kan köpas i blomsteraffären Gröna Rummet, på Fryksände Begravningsbyrå och på Nordeas kontor i Torsby. Det insatta beloppet går helt och hållet till Lions Cancerforskningsfond och används till cancerforskning vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Under senaste verksamhetsåret juli 2016-juni 2017 kom det in 155332 kronor till fonden enbart härifrån Torsby. Lions i Torsby tackar för det.

Tack XL-BYGG för sponsering av material

Idag har jag varit hos XL-BYGG Torsby för att tacka dem för sponsringen av material till fågelholks tillverkningen, berättar Mark van Geffen. Mikael Ericsson tackar för annonsen i Torsby Bladet och för fågelholken, som han har fått idag. Han önskar alla God Jul och Gott Nytt År, vilket alla Lions instämmer i.

Nu bygger Lions fågelholkar för försäljning

Lions i Torsby startar en ny aktivitet. Vi bygger fågelholkar som förhoppningsvis kommer att sättas upp och ses i hela Torsby nästa vår och ge pengar till klubbens hjälpinsatser. Vill du vara med och hjälpa till? Vi finns på Holmesskolan fredagar mellan 14.00 och 16.00. Hör av dig till Mark van Geffen eller Bror Näslund.

Här är det Christer Lidström och Ola Myrvold som håller på att montera fågelholkar.

Christer Lidström ny president i Torsby Lions

Klubben hade junimötet på Sahlströmsgården och avslutade samtidigt verksamhetsåret 2016-2017.  Avgående presidenten Ulf Ronge kunde inte närvara på grund av sjukdom och Bengt Johansson ledde mötet i hans ställe. På bilden hälsas Christer Lidström välkommen som ny president i klubben. Bengt fick också äran att överlämna blommor, diplom och ett stipendium på 5000 kr till Anitha Rattfeldt som utsetts till Årets Hederslejon.

Anitha Rattfeldt utsågs till Årets Hederslejon

I klubbens motivering heter det: "Klubben vill uttrycka sin beundran och uppskattning för ditt engagemang i det stora ideella arbetet som utförs på hembygdsgården Kollsberg och som bland annat innebär att hembygdsgården kan hållas öppen under turistsäsongen med visning och servering.

Konstnärerna som medverkade i årets konstlotteri var också inbjudna till avslutningen och nio av dem hade hörsammat klubbens inbjudan. Från vänster ses Rune Sjögren, Solveig Nyqvist, Bernt Jansson, Knut Kjeldsen, Angela Birnstein, Lena Andén-Malmberg, Elinor Henriksson, Kaicy Larsson och Isabella Östlund. Klubben tackade med att överlämna ett stipendium på 1000 kr till var och en.

Moa och Leo fick Lions idrottsstipendier 2017

Det blev alltså Moa Olsson från Torsby och Leo Johansson från Skillingaryd som tilldelades 2017 års idrottsstipendier av Lions Club i Torsby. Det var 30:de året i följd som klubben delade ut sitt åtråvärda stipendium till en kvinnlig och en manlig elev vid skidgymnasiet på Stjerneskolan.

Stipendiet skall enligt statuterna tilldelas elev som uppfyller följande kriterier i nämnd ordning.
   - visar "fair play" i sin idrottsutövning
   - är en god kamrat
   - sköter sina studier
   - når resultat i sin idrottsgren

Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av elevernas förtroenderåd, idrottslärarna vid skidgymnasiet och en representant för Lions Club Torsby. Det är Sture Andersson, som varit Lions representant i kommittén och som också delade ut diplom, blomma och 2.500 kr vardera till de båda stipendiaterna.

Här får Moa sitt stipendium av Sture Andersson från Lions under överinseende av rektor Anders Larsson.

Vinstnumren dragna i årets konstlotteri

Dragning har skett i Lions Konstlotteri 2017, efter att Övre Frykens Konstrunda avslutats. Se hela vinstlistan.

Helmiastiftelsen gav stipendium till Lions

Fredagen den 13 november 2015 var klubbens förre president Bengt Johansson inbjuden till Helmia i Karlstad och fick motta ett stipendium på 25 000 kronor till Lions i Torsby från Helmiastiftelsen. Motiveringen löd: "Under många år har Lions Club i Torsby gjort stora insatser för kulturlivet på orten genom att driva projekt och stödja verksamheter och satsningar med råd och dåd. Nu är man i färd med att restaurera och åter låta "Urmakare Olssons Klocka" pryda Torsbymiljön. Helmiastiftelsen tilldelar Lions Club i Torsby ett stipendium för utomordentliga kulturprestationer."

Nu är den gamla klockan lagad och klar att sätta upp, och den kommer att hänga i sjukhusentrén och invigningen är planerad till veckan före jul. Bilden ovan tog NWT-fotografen vid stipendieutdelningen i Karlstad.

Bildspel och folder om Lions verksamhet i Torsby

Lions i Torsby har gjort ett bildspel och tryckt en liten folder om klubbens verksamhet, och här kan man läsa att klubben enbart under 2008 lämnade hela 178.360 kronor till olika hjälpinsatser. Läs <foldern> i sin helhet. (2009-01-22)


Lionklubben i Torsby ansvarade för insamlingen till Världens Barn  i Torsby kommun under åren 2007 till 2014. Under dessa åtta år samlade klubben in drygt 400 000 kronor till Världens Barn, genom att vända sig till ortens företag, som välvilligt bidrog till insamlingen genom Lions Club i Torsby.

Vinster i Lions Konstlotteri 2018
Angela Birnstein

Solveig Nyqvist

Kaicy Larsson


Senast uppdaterad: 2018-03-08